3. Halk kütüphaneciliği Sempozyumu 3rd Public Librarianship Symposium2. Halk
			Kütüphaneciliği Sempozyumu

Not: 2. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu 2012 yılında düzenlenmiştir.